Armirano – betonske cijevi sa prorezom

Armirano – betonska cijev sa prorezom namjenjena je kontroli i odvodnji oborinskih, manje agresivnih voda sa saobraćajnih površina.

Opširnije

Armirano – betonske cijevi sa prorezom sa integrisanim ivičnjakom

Armirano – betonska cijev sa prorezom sa integrisanim ivičnjakom namjenjena je kontroli i odvodnji oborinskih, manje agresivnih voda sa saobraćajnih površina.

Opširnije

Armirano – betonski revizioni šaht

Armirano – betonski revizioni šaht namjenjen je kontroli i odvodnji oborinskih, manje agresivnih voda sa saobraćajnih površina.

Opširnije

Armirano – betonski revizioni šaht sa integrisanim ivičnjakom

Armirano – betonski revizioni šaht sa integrisanim ivičnjakom namjenjen je kontroli i odvodnji oborinskih, manje agresivnih voda sa saobraćajnih površina.

Opširnije

Armirano-betonski poklopci za cijevi

Namjenjeni su zatvaranju vertikalno postavljenih betonskih cijevi – septičkih jama, bunara itd. Izrađuju se od visokokvalitetnog SCC betona, MB45 (self compacting concrete – samougrađujući beton).

Opširnije

Armirano-betonski stubovi za ograde

Izrađeni su od visokokvalitetnog betona, MB30. Dostupni su u više dimenzija: 8x8x150cm, 8x8x180cm, 8x8x200cm, 10x12x170cm, 10x12x190cm, 10x12x200cm, 10x12x220cm, 10x12x250cm, 10x12x280cm.

Opširnije

Armirano-betonski vijenac mosta

Vijenac mosta je rubna istaka na kraju konzole mosta, vrlo bitna za konačni izgled građevine. Izrađuje se od visokokvalitetnog SCC betona, MB45 (self compacting concrete – samougrađujući beton).

Opširnije

Betonska klupa

Klupa se izrađuje od od visokokvalitetnog SCC betona, MB45 (self compacting concrete – samougrađujući beton). Dimenzije: 214x45x50 cm.

Opširnije

Betonske žardinjere

Žardinjere se izrađuju od od visokokvalitetnog SCC betona, MB45 (self compacting concrete – samougrađujući beton). Dostupne dimenzije: 80x30x35, 80x40x40, 60x40x45, 120x40x45.

Opširnije

Betonski blok

Proizvode se savremenom tehnologijom vibropresovanja sa potpuno prirodnim materijalima, što ih svrstava u red ekološki prihvatljivih. Namjenjeni su za zidanje unutrašnjih i vanjskih zidova, a odlikuju se dobrom zvučnom izolacijom.

Opširnije

Geodetski stubovi

Izrađeni su od visokokvalitetnog betona, MB30. Dostupni su dimenzijama 10x10x40cm i 12x12x50cm.

Opširnije

New Jersey profili

„New Jersey“ profili obezbijeđuju sigurnu zaštitu od saobraćaja, zaštitu od poplava u vodoplavnim područjima, dospijevanje odronjenog materijala na saobraćajnice, osiguravaju zaštitu na gradilištima koja su pored saobraćajnica itd.

Opširnije