Kanalizacioni Sistem

Nakon 18 godina uspješne proizvodnje vodonepropusnih betonskih cijevi i šahtova, tržištu nudimo kanalizacione sisteme u skladu sa najzahtjevnijim evropskim standardima.

Betonske cijevi zadovoljavaju standarde BAS EN 1916, BAS U.N1.050 i DIN 4032, a vodonepropusni betonski šahtovi ispunjavaju uslove standarda BAS EN 1917 i DIN 4034.


BITNE ODLIKE NAŠIH PROIZVODA SU:

 • integrisane gumene brtve za cijevi, za priključke cjevovoda, za betonske prstenove i konuse
 • povećana vodonepropusnost
 • produžen rok trajanja – preko 100 godina.


PREDNOSTI MONTAŽNOG KANALIZACIONOG SISTEMA

 • potpuna vodonepropusnost
 • brza i jednostavna montaža zbog integrisanih (ugrađenih) gumenih brtvi na cijevima i šahtovima
 • zbog povećanih debljina stijenki velika je tjemena nosivost na pritisak
 • fleksibilni spojevi
 • zbog glatkih unutrašnjosti stijenki omogućen je veliki protok kroz cjevovod
 • brzo, kvalitetno i dugotrajno brtvljenje spojeva cijevi i šahtova
 • jednostavno i jeftino održavanje
 • stalna kontrola kvaliteta u fazi proizvodnje


MONTAŽA CIJEVI I ŠAHTOVA

Podloga, montaža i zasipanje cijevi i šahtova je propisano po BAS U.N1.054, DIN 4033 i BAS EN 1610 standardima.

U projektu je potrebno definisati širinu građevinske jame, nagib kosina iskopa, materijal i način stabilizacije podloge, karakteristike betonskih cijevi i šahtova uključujući i niveletu, zasipanje građevinske jame (debljinu slojeva, sredstva za sabijanje i potrebni zbijenost).

Prije montaže cijevi i šahtova potrebno je ukloniti svo krupno kamenje, dno građevinske jame mora biti homogeno i suho. Padovi moraju biti izvedeni prema projektu, a na mjestima spajanja cijevi trebaju postojati udubljenja u podlozi.

Na zahtjev kupca proizvođač će obezbijediti dodatna uputstva, uključujući i instrukcije pri montaži kanalizacionog sistema.


TRANSPORT I DEPONOVANJE BETONSKIH CIJEVI I ŠAHTOVA

Transport, deponovanje i manipulacija cijevi i šahtova je propisana po BAS U.N1.053, BAS EN 1916 i BAS EN 1917 standardima. Utovar na transportno sredstvo se vrši viljuškarima. Pri utovaru i istovaru ne smije doći do udara, oštećenja i slobodnog pada. Deponovanje se mora vršiti na zato pripremljen, zbijeni prostor. Odlaganje treba biti vodoravno, na drvenim gredicama, a bočne strane treba osigurati drvenim klinovima. Visina deponovanja je ograničena tjemenom nosivosti pojedinih profila cijevi. Pri deponovanju se ne smiju zaprljati cijevi, naročito spojevi.

 

MANIPULACIJA I UGRADNJA CIJEVI

NE!

Detalj prenošenja

DA!

Provjeriti da li je naglavak i vrh cijevi neoštećen i čist. U slučaju smrzavanja, led i nečistoću odstraniti gumenim čekićem.

Podlogu pripremiti prema važećim građevinskim propisima

 

Betonske Cijevi

Betonske cijevi se proizvode tehnikom vibro-presovanja, od visokokvalitetnog betona C35/45 (MB 45) i zadovoljavaju propisane standarde: oblik, mjere, izgled, otpornost prema tjemenom pritisku, vodonepropusnost.

Opširnije

Betonski šahtovi

Šahtovi se proizvode vibro-presovanjem, od visokokvalitetnog betona C35/45 (MB 45), a gumene brtve garantuju potpuno vodonepropustan kanalizacioni sistem. Ispunjavaju uslove standarda BAS EN 1917.

Opširnije

Sakupljači ulja

Koriste se za odvodnju površinskih ili otpadnih voda koje su zaprljane sa lakim mineralnim uljima i krutim česticama – na benziskim pumpama, autopraonama, servisima, industrijskim površinama i sl.

Opširnije