Betonski ivičnjaci

Betonski ivičnjaci su vrlo važan element pri uređenju okoline. Namjenjeni su za završetak zemljanih staza, travnatih, popločanih ili cestovnih površina. Proizvode se tehnologijom dvoslojnog vibropresovanja, sa završnim slojem od kvarcnog pijeska.

Opširnije

Betonski rigol 35x50x10cm

Rigol je namjenjen za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacionim sabirnicima. Proizvodi se tehnologijom dvoslojnog vibropresovanja, sa završnim slojem od kvarcnog pijeska.

Opširnije

Betonski rigol 99x50x30cm

Služi za odvodnju oborinskih voda sa nasipa, saobraćajnica, za odvodnju u usjecima i zasjecima.Proizvodi se tehnikom vibropresovanja, od visokokvalitetnog betona C35/45, MB 45.

Opširnije

Betonska kanalica za bujične vode, sa zubom

Služi za odvodnju oborinskih voda sa padina, nasipa, nadvožnjaka i sl. Izrađuje se od visokokvalitetnog SCC betona, MB 45.

Opširnije

Betonske kanalice

Betonske kanalice (polovine cijevi )služe za odvodnju oborinskih voda. Proizvode se tehnikom vibropresovanja, od visokokvalitetnog betona C 35/45, MB45.

Opširnije

Betonski slivnici

Služe za odvodnju površinskih voda sa ulica, parkovskih površina, benziskih pumpi, parking prostora itd. Proizvode se tehnikom vibropresovanja, od visokokvalitetnog betona C 35/45, MB 45, i garantuju potpunu vodonepropusnost sistema.

Opširnije

Betonski gabioni

Gabioni služe za prevenciju erozije zemljišta i njihovom ugradnjom stvara se čvrst potporan zid koji osigurava dugoročnu stabilnost terena. Izrađuju se od visokokvalitetnog SCC betona, MB 45.

Opširnije