Polaganje Betonskih Ploča

PODLOGA

Na ravnu pripremljenu površinu, koja može biti tamponski sloj šljunka čija je visina 20-30 cm, dobro stabilizovana, ili postojeći beton, treba ravnomjerno nasipati drobljeni agregat granulacije 2-4 ili 4-8 mm u sloju za pad 3-5 cm. Drobljeni agregat se ravna aluminijumskim profilima po vodilicama. Pripremljena površina se ne sabija.

POLAGANJE PLOČA

Polaganje se počinje od kraja sa najdebljom podlogom. Ploče se ne trebaju slagati pretijesno, širinu fuge određuju distanceri na pločama. Pri pretijesnom polaganju može doći do pucanja ivica i pri završnom „peglanju“ ploča, ne bi se mogle izjednačiti razlike u visini. Pri polaganju paziti na odvodnju vode sa popločanih površina. Pri polaganju ploča obavezno istovremeno polagati ploče sa nekoliko paleta (najmanje tri), da bi se izbjegle razlike u nijansiranosti boja. To posebno važi za ploče nijansiranih tonova (kolormix).

FUGIRANJE

Popločanoj površini se fuge popunjavaju materijalom za fugiranje (tucanik ili separacija, granulacije 0/2 mm, 1/3 mm).
Suh materijal treba u potpunosti umesti u fuge. Metenjem se treba potpuno očistiti površina od pijeska, te nakon čišćenja sabiti površinu vibro pločom, koja mora biti podložena gumenom oblogom. Ne smiju se koristiti vibro-valjci da se ne bi oštetio završni sloj betonskih ploča.
Nakon sabijanja, još jednom treba popuniti fuge i očistiti površinu.
Zasipanje fuga treba, po mogućnosti, ponoviti nakon 20 do 30 dana.

PROJEKTOVANJE I UGRADNJA TRAVNIH PLOČA – MEBA 40X60X10

Projektovanje i ugradnja betonskih ploča koje propuštaju vodu se posebno preporučuje gdje god je to moguće, posebno na velike parking površine, obloge nasipa i kosina, itd. Ugradnjom ovih ploča se doprinosi zaštiti okoline, jer kišnica može nesmetano oticati u tlo. Time se uveliko rasterećuju kanalizacioni sistemi, a poboljšava se funkcija tla i smanjuje opasnost od poplava. Na površinama na kojima su projektovane i ugrađene travne ploče nije potrebna odvodnja kišnice.

Otvori u pločama se na površinama za parkiranje do oko 2/3 visine zasipaju zemljom, a zatim se sije trava. Prostor do vrha ploča se ostavlja da bi trava imala prostora za rast, odnosno vizuelno doprinijela izgledu popločane površine.

Imported Layers

 

Postavite nam pitanje