Betonski rigol 99x50x30cm

  • Rigol služi za odvodnju oborinskih voda sa nasipa, saobraćajnica, za odvodnju u usjecima i zasjecima itd.
  • Proizvodi se tehnikom vibropresovanja i izrađen je od visokokvalitetnom betona C35/45, MB 45.
  • Postupak ugradnje: podloga mora biti od šljunka, granulacije Dmax = 32 mm. Polaže se na pješčanu ili
    šljunčanu posteljicu tako da potpuno nalegne cijelom dužinom, a zatim se izvede obloga od šljunčanog
    materijala.
  • Dimenzije: dužina 99 cm, širina 50 cm, visina 30 cm
  • Težina: 140 kg

 

 

Postavite nam pitanje