Armirano – betonske cijevi sa prorezom sa integrisanim ivičnjakom

  •  Armirano – betonska cijev sa prorezom sa integrisanim ivičnjakom namjenjena je kontroli i odvodnji oborinskih, manje agresivnih voda sa saobraćajnih površina.
  •  Prefabrikovani drenažni kanal sa zatvorenim kružnim ili polukružnim profilom koji ima kontinuirane ili povremene otvore za odvodnjavanje površinske vode izrađen je od samougrađujućeg betona – SCC betona, klase C 35/45, klase izloženosti XC4, XD3, XF4, XA2.
  •  Obezbjeđuje potpuno vodonepropustan sistem odvodnje – spoj sa trajno elastičnim kitom.
  •  Proizveden prema uslovima standarda BAS EN 1433.

 

 

 

 

Težina elementa: 1085 kg

 

Težina elementa: 1140 kg

 

Postavite nam pitanje