KONTAKT

BINIS d.o.o.
Ul. Jovana Bijelića bb
78000 Banja Luka, RS, BiH
E-mail: binis@blic.net
PIB: 400866500005
JIB: 4400866500005

ŽIRO RAČUNI (KM)

5520000000000160
Addiko Bank

5721060000002523
MF Banka

 

DEVIZNI RAČUN (EUR)

BS395520203330061948
Addiko Bank

CENTRALA – BANJA LUKA

Tel: +387 (0) 51 389 300
Fax: +387 (0) 51 389 310

CENTRALA – SARAJEVO

Tel: +387 (0) 62 874 439
Tel: +387 (0) 62 854 004

PRODAJA

Tel: +387 (0) 51 389 307
Fax: +387 (0) 51 389 315

OTPREMA

Tel: +387 (0) 51 389 317

rukovodilac sektora prodaje

Tel: +387 (0) 51 389 320

TEHNIČKA PODRŠKA

Tel: +387 (0) 51 389 328

RAČUNOVODSTVO

Tel: +387 (0) 51 389 311
Fax: +387 (0) 51 389 312

Naša lokacija

Kontaktirajte nas