O nama

“BINIS” d.o.o. je fabrika koja je osnovana 1990. godine, sa sjedištem u Banja Luci.

Danas se proizvodnja može podijeliti u nekoliko segmenata:

 • Proizvodnja, transport i ugradnja betona
 • Proizvodnja vibropresovanih betonskih proizvoda
 • Proizvodnja betonskih cijevi i šahtova
 • Proizvodnja svih vrsta kamenih frakcija
 • Proizvodnja bezbijednosnih barijera – New Jersey

Tehničko-tehnološka opremljenost, kompijuterizovana tehnologija proizvodnje, stručno osposobljeni kadrovi, dobro razvijen informacioni sistem i tržište, te razvijen sistem kontrole kvaliteta repromaterijala i finalnih proizvoda po JUS-u, DIN-u i EN standardima, garancija su kvaliteta proizvoda kompanije.

U firmu je uveden i uspješno se implementira sistem kvaliteta ISO-9001 i sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO-14001.

Proizvodi kompanije ugrađeni su u veliki broj objekata na prostorima bivše Jugoslavije. Nagrade i priznanja osvojeni na brojnim sajmovima građevinarstva, potvrda su kvaliteta istih.

Cilj kompanije „BINIS“ je da ponudi kupcima samo ekskluzivne i kvalitetne proizvode. Visok standard kvaliteta je rezultat stalnog ulaganja u istraživanje tehnologije. Zato je “BINIS” danas postao renomiran i prepoznat partner i to upravo zahvaljujući kvalitetu, profesionalnosti i raznovrsnosti proizvodnog programa.

 

 

TEHNOLOGIJA

Kompanija “BINIS” posjeduje:

 • Tri betonare ukupnog kapaciteta 200 m³/h
 • Automatizovano postrojenje za proizvodnju betonskih cijevi i šahtova
 • Automatizovano postrojenje za proizvodnju vibropresovanih proizvoda
 • Tri beton pumpe sa dohvatom od 42m, 32m i 24m
 • Sedam automiksera za prevoz betona
 • Doprema repromatrijala vrši se vlastitim transportnim sredstvima, pa tako kompanija posjeduje tri autocisterne za dopremu rinfuz cementa i pet kamiona šlepera za dopremu agregata iz vlastitih proizvodnih kapaciteta, rudnika „KAMENOLOM DOBRNJA“, Banja Luka.

 

KONTROLA KVALITETA

Kontrolu proizvodnje vršimo u sopstvenoj laboratoriji koja je opremljena za sve vrste tekućih kontrola ispitivanja. Tekuća kontrola se sastoji od kontrole ulaznih repromaterijala (agregata, cementa, dodataka i vode) i kontrole svježeg betona, do gotovih proizvoda – prema standardima BAS EN 1338, BAS EN 1340 i BAS EN 206.

Laboratorija je pod direktnom kontrolom certifikovanih instituta. Svi proizvodi posjeduju važeće ateste i izvještaje od akreditovanih ustanova.

Fabrika “BINIS” ulaže stalne napore  i u smanjenje zagađenja, te su u tu svrhu instalirani uređaji za recikliranje vode, kao i filteri na silosima za cement. Posjedujemo vlastiti sistem za reciklažu betona, pa firma spada u ekološki prihvatljivog proizvođača. Značajan napor se ulaže i u smanjenje buke, tako su mašine u zatvorenim halama koje su izolovane materijalima za zvučnu izolaciju.

 

SARADNJA SA KOMPANIJOM „CEMEX“

Od 01.08.2014. godine fabrika „BINIS“ je u tehničko-poslovnoj saradnji sa kompanijom „CEMEX“, koja je vodeći globalni proizvođač građevinskog materijala i nudi visokokvalitetne proizvode i usluge klijentima i zajednicama širom Evrope, Amerike, Bliskog istoka i Azije.

Bitmap