Kameni agregati

U sastavu kompanije „BINIS“ posluje i kamenolom krečnjaka „DOBRNJA“, sa postrojenjem švedskog proizvođača „SANDVIK“. Kapacitet postrojenja je 300 tona gotovih frakcija na sat, a godišnja proizvodanja je oko 400 000 m³ kamenih frakcija koje se koriste za beton i asfalt. Postrojenje je kompletno kompjuterski vođeno.

Lokalitet: planina Manjača, opština Banja Luka
Materijal: tehnički građevinski kamen krečnjak
Površina parcele: 160 ha

Procjena zaliha čvrste stijenske mase:

 • ispitana i ovjerena za eksploataciju: 4 300 000 m³
 • procijenjena na obuhvatu: 28 000 000 m³

Koncesija je na 30 godina, sa mogućnošću proširenja na 45 godina.

Suvi postupak pripreme krečnjaka u separisani kameni agregat odvija se sledećim redoslijedom:

 • trostepeno drobljenje
 • odsijavanje jalovine prije primarnog usitnjavanja
 • višestepeno prosijavanje kako bi se dobile odeređene frakcije

Proizvodimo:

 • frakcije: 0-2, 0-4, 2-4, 4-8, 8-11, 8-16, 11-16, 16-22, 16-32, 22-32
 • mješavine kamenog agragata
 • tampone: 0-32, 0-63, 32-63
 • lomljeni kamen za zidanje
 • separisanu jalovinu
 • otpadnu jalovinu

Materijal je podoban za proizvodnju betona i asfalta, adekvatan je za podloge na putevima i kao donji sloj kolovoznih konstrukcija.

 

Galerija

 

Postavite nam pitanje